» 20 april 2021

  Stichting HeerlenMijnStad  Over Heerlen Mijn Stad


  Heerlen is een unieke, bruisende stad in het prachtige Zuid-Limburg. In weinig steden is zoveel dynamiek en laten zoveel creatieve inwoners zien wat ze kunnen. Naast het veelzijdige culturele en horeca-aanbod zijn alleen al in de binnenstad ruim 500 winkels gevestigd!


  Heerlen Mijn Stad is een jonge centrumorganisatie voor de binnenstad van Heerlen. Heerlen Mijn Stad faciliteert en verbindt de bestaande en innovatieve krachten, die werken en bouwen aan een gemeenschappelijke visie om de stad en het centrum te versterken. Vanuit deze missie ontwikkelen we initiatieven, projecten, activiteiten en evenementen die van onze binnenstad een gastvrije ‘buitenhuiskamer’ maken. Niet alleen voor bewoners en ondernemers uit de stad, maar ook voor alle bezoekers uit Heerlen en Parkstad. Het verbinden van wonen, werken en winkelen met horeca, cultuur, onderwijs, zorg en dienstverlening is hierbij een belangrijk vertrekpunt. Zo creëren we een plek waar elke inwoner van Parkstad zich thuis kan voelen en trots op kan zijn.

  Organisatie Heerlen Mijn Stad


  De organisatie van Heerlen Mijn Stad ligt in handen van de gelijknamige stichting. Het bestuur van de Stichting Heerlen Mijn Stad is dan ook de eindverantwoordelijke voor Heerlen Mijn Stad. Het bestuur bestaat uit Douwe Dijkstra (voorzitter), Piroschka Voncken (secretaris), Nasty Mijnes (penningmeester), Paul Leufkens, Bert van Duin en Suze Billman. Op dagelijkse basis wordt Heerlen Mijn Stad vertegenwoordigd door Jelle Ummels (Centrummanager), David Doelen (Online Communicatie Manager) en Iris Dijkstra (Projectmanager).

  Het bestuur werkt nauw samen met drie werkgroepen: ‘Ondernemerschap’, ‘Evenementen & Activiteiten’ en ‘Innovatie & Ideeën’. Binnen de werkgroepen worden ideeën gevormd én uitgevoerd. De leden van de werkgroepen zijn stakeholders uit diverse sectoren, waaronder gemeente Heerlen en ondernemers.

  Aan Heerlen Mijn Stad is tevens een Raad van Advies verbonden. De wethouders Barry Braeken (Cultuur) en Martin de Beer (Economische Zaken) vertegenwoordigen daarin de gemeente en Paul Berden en Marcel Hochstenbach de ondernemers.

  De organisatie wordt ondersteund door een team professionals.

  Educatieve mogelijkheden


  Stichting Heerlen Mijn Stad biedt de mogelijkheid aan om nader kennis te maken met haar werkwijze, structuur & diensten en hier volop in mee te participeren. Er wordt een kans geboden om een kijkje in de "kenniskeuken" te nemen en daarbij eigen competenties verder te ontwikkelen.Twitter (@https:heerlenmijnstad)
  Facebook