» 26 februari 2021

Wijk Vrieheide is cultureel erfgoed

Redactie | 24-11-2016


HEERLEN - De wijk Vrieheide is één van de dertig door het Rijk geselecteerde naoorloogse gebieden met een bijzondere cultuurhistorische betekenis. Wethouder Jordy Clemens tekende donderdag in Amersfoort een intentieverklaring met het ministerie van OCW en de andere aangewezen gebieden. De gebieden hebben geen beschermde status. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt bestuurlijke afspraken met de gemeenten om nieuwe ontwikkelingen samen te laten gaan met het behoud van het karakter van de wijk. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft dertig wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Deze gebieden worden beschouwd als toonbeelden van de wederopbouwperiode.


« Terug