» 13 juli 2020

Groot tekort aan betaalbare huurwoningen

Redactie | 21-01-2016


HEERLEN - Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Limburg. Dat tekort dreigt de komende tien jaar alleen maar groter te worden als er geen actie wordt ondernomen. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Opgave voor de huursector in Limburg 2015-2025’ dat het Delftse onderzoeksbureau ABF research in opdracht van de Provincie Limburg eind vorig jaar heeft opgeleverd.

Belangrijkste oorzaken zijn de huurprijsstijgingen, de verkoop en sloop van betaalbare huurwoningen. Daarbij komt de druk vanuit de asielzoekerscentra om vergunninghouders (verblijfsgerechtigden) te huisvesten.

Als voornaamste oplossingen wordt gedacht aan het inzetten van leegstaande woningen. Voorstel is om de huidige leegstand die ruim 4% van de totale woningvoorraad beslaat (in totaal 21.800 woningen) terug te brengen naar 3%. Dat zou betekenen dat circa 5.500 leegstaande woningen weer beschikbaar zijn voor huisvesting; het verlengen van de levensduur van woningen die op de nominatie staan voor sloop.

Over deze mogelijke oplossingen is de Provincie nog volop in gesprek met het Rijk. Ook over de optie dat corporaties vrijkomend particulier bezit aankopen en vervolgens vrijstelling krijgen van de verhuurdersheffing, is men er nog niet uit.
In ieder geval wil het Rijk het wel makkelijker maken voor particulieren om eventueel hun woning te verhuren.

Verder biedt de landelijke overheid een aantal handreikingen die voor Limburg een stap in de goede richting is maar zeker niet toereikend. Zoals de subsidie voor 14.000 vluchtelingen die in de praktijk voor onze provincie neerkomt op 250 extra woningen. Een aantal dat schril afsteekt tegenover het huidige tekort en de verwachte groei.

De Provincie zegt er hard aan te werken om samen met het Rijk zo snel mogelijk te komen tot een degelijke aanpak van het betaalbare huurwoningtekort om Limburgers en nieuwe burgers fatsoenlijke huisvesting te kunnen bieden.


« Terug