» 28 februari 2021

Spoorbonden: Arriva geen goede werkgever

Redactie | 06-10-2016
HEERLEN - De spoorbonden CNV Vakmensen, FNV Spoor, VHS en VVMC hebben in een gezamenlijk persbericht laten weten dat hun leden unaniem de arbeidsvoorwaarden voorstellen van Arriva hebben afgewezen. Dit is het resultaat van de ledenvergaderingen in Heerlen en Maastricht. VVMC, VHS, FNV spoor en CNV Vakmensen hebben daarom verklaard geen overeenkomst te zullen sluiten met Arriva. De leden vinden de voorstellen die Arriva heeft gedaan ver onder de maat, aldus de bonden. Om die reden hebben zij aangegeven dat er nu geen akkoord gesloten kan worden met Arriva.

Arriva: geen goede werkgever!

NS–medewerkers hebben de keuze om over te stappen naar de nieuwe concessiehouder. Arriva dient dan wel te garanderen dat de NS-arbeidsvoorwaarden (cao) en NS-bedrijfsregelingen niet alleen zouden meegaan naar de nieuwe concessie, maar dat het niveau van die arbeidsvoorwaarden tijdens de nieuwe concessieperiode niet verlaagd kan worden. Dat laatste wilde Arriva niet toezeggen.

Ook wilde Arriva de afspraken die NS, bonden en overheid hebben gemaakt inzake sociale veiligheid (zoals dubbele bemensing na 22.00 uur, vanaf 2017) niet overnemen. Voor overstappende werknemers dreigt dus, op termijn, een afbraak van hun arbeidsvoorwaarden en een verslechtering van hun sociale veiligheid. 'Dit maakt Arriva tot een onaantrekkelijk werkgever voor NS-werknemers. De verwachting is dan ook dat weinig NS-ers de overstap zullen gaan maken', aldus de bonden.

Voor NS-ers een werkgelegenheids- en standplaatsgarantie zodat degenen die niet willen overstappen kunnen blijven rekenen op goede arbeidsvoorwaarden en veiligheidsafspraken binnen NS.

Hoe verder?

NS zal binnenkort aan haar werknemers in Zuid- en Midden Limburg gaan vragen wie de overstap naar Arriva wil maken. 


« Terug