» 09 maart 2021

Nieuw sociaal statuut gemeente Heerlen

Redactie | 09-06-2016
HEERLEN - De gemeente Heerlen en de vakbonden hebben een akkoord gesloten over een nieuw sociaal statuut met bijbehorend arbeidsvoorwaarden-pakket. Hierdoor is er na jaren onderhandelen nu een sociaal statuut dat gedragen wordt door alle partijen. Hierin is de oneindige werkgarantie vervangen door een ‘werk-naar-werk traject’ met rechten en plichten voor zowel medewerker als werkgever. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over versterking van de mobiliteit. Het pakket arbeidsvoorwaarden waar de gemeente en de vakbonden een akkoord over hebben gesloten is via een ledenraadpleging voorgelegd aan de medewerkers die lid zijn van de vakbonden FNV en CNV. Zij hebben het aangenomen met een ruime meerderheid van de stemmen. Het akkoord werd vandaag ondertekend.


« Terug