» 09 maart 2021

Heerlen: nog geen beslissing over kunstgras

Redactie | 10-10-2016


HEERLEN - De gemeente Heerlen schaart zich vooralsnog achter het advies van RIVM, VSG en KNVB over het gebruik van kunstgrasvelden. In dat advies zegt RIVM: “Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op de velden.” RIVM, VSG en KNVB gaan hierover volgende week in overleg. Aan de hand van de uitkomsten van dat overleg bepaalt het college van Burgemeester en Wethouders of verdere actie ondernomen moet worden en zo ja, welke maatregelen dat dan zijn. Scholen, voetbalverenigingen en andere gebruikers zijn inmiddels per brief geïnformeerd.


« Terug