» 06 maart 2021

Convenant: (huur)schulden eerder signaleren

Redactie | 18-05-2016
HEERLEN - De gemeente Heerlen, de wooncorporaties Weller, Woonpunt Wonen Zuid, Wonen Limburg, De Voorzorg en Schuldhulpmaatje hebben een convenant ondertekend om (huur)schulden in een vroeger stadium te signaleren.  Wethouder Peter van Zutphen: “Heerlen wil daarmee voorkómen dat problemen groter worden en gezinnen met kinderen hun huis uit worden gezet.”

De betrokken partijen hebben een Plan van Aanpak gemaakt waarin ieders rol duidelijk omschreven is: de woningcorporaties melden de huurschuld aan de gemeente die een check doet of het gezin bekend is bij de gemeente. Het Sociaal Buurtteam pakt vervolgens het signaal op en neemt contact op met het huishouden. Samen met het gezin wordt een financiële scan gemaakt en hulpverlening in gang gezet. Met deze aanpak wil men sneller en in een vroeger stadium problemen in gezinnen signaleren. Als mensen minder financiële belemmeringen hebben kan men beter meedoen aan de samenleving, vindt de gemeente.


« Terug